Автомобили за скрап - teraz-albo-nigdy.eu

Научете какво се случва със старите коли.

коли за скрап

В какво се свеждат преработващите процеси и защо е така важно преработването на железа, всякакви черни и цветни метали. Зад тези въпроси стоят на пръв поглед елементарни неща, но като цяло опазването на околната среда от замърсяване с железа, метали, пластмаси носи своите рискови последици над природата и човечеството. И колкото и банални да стават въпросите около рециклиращата индустрия, отново ще насочим вниманието именно към тях. Що е то – рециклиране Рециклиране е процес, в който се преработват части на уреди от бита, всякакви метали и автомобили. Преработващият процес започва с подготовка на метала и отделяне на всички ненужни части от него, преминава през пресоване и до свеждането му в минимални и удобни форми за скрап. Какво представлява повторно използване   Заготовените автомобили биват нарязвани от специални съоръжения за преработка на метални отпадъци. Всяка част се групира и преминава през различни фази, което води до повторната им употреба. Такива елементи…
Статистиките сочат, че една голяма част от автомобилите в страната ни са на повече от десет години. Тези цифри не са необходими, за да се видят, как именно стоят нещата по света и у нас. Много от колите излезли от употреба са в резултат на претърпели ПТП и са непоправимо повредено. Друга част от тях са покрити с ръжда и корозията е увредена външния вид, дизайн и цялост, което също ги изважда от списъка на функциониращи коли. Сред частите, които се ползват от една стара кола са различни видове метали – черни и цветни. Те биват извличани с помощта на машини и преминавайки по дълъг път на рециклиране. Около 25% от целия обем на автомобила съдържа метални части примесени с пластмаси, стъкло или течности. Те също могат да се преработват, но на отделни места. Това налага отстраняването им по време на предаване на колата за скрап. Към тези части се…