Какво се случва с МПС излязло от употреба

Статистиките сочат, че една голяма част от автомобилите в страната ни са на повече от десет години. Тези цифри не са необходими, за да се видят, как именно стоят нещата по света и у нас. Много от колите излезли от употреба са в резултат на претърпели ПТП и са непоправимо повредено. Друга част от тях са покрити с ръжда и корозията е увредена външния вид, дизайн и цялост, което също ги изважда от списъка на функциониращи коли.

Сред частите, които се ползват от една стара кола са различни видове метали – черни и цветни. Те биват извличани с помощта на машини и преминавайки по дълъг път на рециклиране.

Около 25% от целия обем на автомобила съдържа метални части примесени с пластмаси, стъкло или течности. Те също могат да се преработват, но на отделни места. Това налага отстраняването им по време на предаване на колата за скрап. Към тези части се отнасят губи на автомобила, стъкла, табло, горивни течности, масла, седалки и други.

От МПС излязло от употреба се отстраняват всякакви видове масла, премахва се двигателя, гуми, акумулаторна батерия, преобразувател и т.н. Различните рециклиращи компании се заемат с последяващите процеси около преработка на метали и пластмаси от автомобили.

Цветни и черни метали се рециклират, след разрязване на автомобила. Това е процес, който се извършва след изхвърлянето и предаването му на сметища.

Ефективното използване на ресурсите на планетата и с главна мисия да се намали обемът на неразградими отпадъци от автомобили трябва да направят всички необходими усилия и да се пристъпи към повторно използване след  рециклиране. Идеята е всяко неизползвано МПС да отделя до нулеви отпадъци в околната среда, след излизането му от употреба.

Болната тема – рециклиране на метали

В какво се свеждат преработващите процеси и защо е така важно преработването на железа, всякакви черни и цветни метали. Зад тези въпроси стоят на пръв поглед елементарни неща, но като цяло опазването на околната среда от замърсяване с железа, метали, пластмаси носи своите рискови последици над природата и човечеството.

И колкото и банални да стават въпросите около рециклиращата индустрия, отново ще насочим вниманието именно към тях.

Що е то – рециклиране

Рециклиране е процес, в който се преработват части на уреди от бита, всякакви метали и автомобили. Преработващият процес започва с подготовка на метала и отделяне на всички ненужни части от него, преминава през пресоване и до свеждането му в минимални и удобни форми за скрап.

Какво представлява повторно използване

 

Заготовените автомобили биват нарязвани от специални съоръжения за преработка на метални отпадъци. Всяка част се групира и преминава през различни фази, което води до повторната им употреба. Такива елементи се нареждат в групи и преминават през различили технологии, сред които увеличаване, магнитиране, окачване на купища материали. Всички те са вторични суровини.

По време на демонтажа се формират материали групи, които се усвояват повторно. Подобни процеси дава възможност за повторни използване на автомобилите с 85%, а това намалява количествата на крайни отпадъци по сметищата.

Има ли бъдеще у нас скрапа на коли

Вече години наред и у нашата малка страна станаха все по-обсъждани темите свързани с рециклиране на коли. С влизането на България в ЕС, рециклиращата промишленост и фирмите занимаващи се с изкупуване на метали за скрап трябва да отговарят на все по-високи изисквания, а всичко това е в името на благатото на природата.

Как всеки от нас може да бъде съпричастен в борбата с отпадъците

 

Запознавайки се с основните стъпки по предаване на стари железа, коли за скрап всеки може да допринесе в борбата с отпадъците. Всичко около преработване, рециклиране, транспорт и т.н. в един дълъг процес, който има множество позитиви за нас. Водещи мотиви у всеки трябва да са съхраняване природни ресурси и намаляване на замърсяването на природата. За личните облаги при предаване на кола за скрап се нарежда мотива за изкарване на някой и друг лев.