Автомобили за скрап - teraz-albo-nigdy.eu

Научете какво се случва със старите коли.

коли за скрап

В какво се свеждат преработващите процеси и защо е така важно преработването на железа, всякакви черни и цветни метали. Зад тези въпроси стоят на пръв поглед елементарни неща, но като цяло опазването на околната среда от замърсяване с железа, метали, пластмаси носи своите рискови последици над природата и човечеството. И колкото и банални да стават въпросите около рециклиращата индустрия, отново ще насочим вниманието именно към тях. Що е то – рециклиране Рециклиране е процес, в който се преработват части на уреди от бита, всякакви метали и автомобили. Преработващият процес започва с подготовка на метала и отделяне на всички ненужни части от него, преминава през пресоване и до свеждането му в минимални и удобни форми за скрап. Какво представлява повторно използване   Заготовените автомобили биват нарязвани от специални съоръжения за преработка на метални отпадъци. Всяка част се групира и преминава през различни фази, което води до повторната им употреба. Такива елементи…
Статистиките сочат, че една голяма част от автомобилите в страната ни са на повече от десет години. Тези цифри не са необходими, за да се видят, как именно стоят нещата по света и у нас. Много от колите излезли от употреба са в резултат на претърпели ПТП и са непоправимо повредено. Друга част от тях са покрити с ръжда и корозията е увредена външния вид, дизайн и цялост, което също ги изважда от списъка на функциониращи коли. Сред частите, които се ползват от една стара кола са различни видове метали – черни и цветни. Те биват извличани с помощта на машини и преминавайки по дълъг път на рециклиране. Около 25% от целия обем на автомобила съдържа метални части примесени с пластмаси, стъкло или течности. Те също могат да се преработват, но на отделни места. Това налага отстраняването им по време на предаване на колата за скрап. Към тези части се…

Пунктове за скрап

Вход